Proiectul de lege privind subvenționarea serviciilor sociale

   descărcare      Senatul a aprobat astăzi proiectul de lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și culte recunoscute de lege, inițiat de Guvern. Camera Deputaților este cameră decizională.

         Prin acest proiect de lege se stabilesc principiile aplicabile subvenționarii serviciilor sociale de către bugetul de stat și cel local a serviciilor sociale acordate de furnizori în completarea veniturilor proprii pentru serviciile sociale în comunitățile rurale și în cele cu o comunitate de până la 10.000 locuitori, respectiv pentru serviciile sociale, în primii 3 ani de funcționare în comunitățile în care aceste servicii nu există și sunt necesare nevoilor membrilor comunității, la un nivel de până la 50% din costul standard/beneficiar/tip serviciu social, pentru plata salariilor personalului de specialitate care activează în serviciile sociale, la nivelul celor din serviciile sociale publice.

         Din bugetul local al județelor se subvenționează furnizorii care: acordă servicii sociale în mai multe unități administrativ-teritoriale din același județ, sau acestea se adresează unor persoane cu domiciliul sau reședința în mai multe unități administrativ-teritoriale din același județ sau care acordă servicii sociale în mai multe unități administrativ-teritoriale din același județ care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru acordarea de subvenții din bugetul propriu.

         Subvenția se acordă în baza programului național/județean de subvenționare bazat pe prioritățile de subvenționare anuale ale autorității care o acordă, în limita bugetului alocat, pentru serviciile sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, acordate de furnizorii de servicii sociale acreditați, conform criteriilor de evaluare (set de indicatori prin care se măsoară pe baza unui algoritm de calcul performanța furnizorului, în vederea stabilirii punctajului necesar selecției), pe baza contractului încheiat între autoritatea finanțatoare și furnizorul de servicii sociale selectat.  Nu este permisă dubla finanțare pentru același serviciu social acordat de furnizorul de servicii sociale. Fondurile necesare subvenționării se asigură din bugetele locale/județene inclusiv din cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

         Schimbările aduse de acest act normativ față de Legea 34/1998, care reglementează în prezent subvenționarea serviciilor sociale (la acel moment finanțarea era asigurată de Programul UE PHARE SESAM), vizează implicarea activă a comunității locale în dezvoltarea serviciilor sociale de care are nevoie, pe baza strategiei proprii de asistență socială dar creează și obligativitatea realizării planurilor anuale de acțiune a serviciilor sociale. Un obiectiv de neneglijat este acela al susținerii unei categorii socio-profesionale importante (lucrătorii și asistenții sociali) dar slab remunerate, pe o piață subdimensionată în prezent (în 2010 în registrul electronic național al serviciilor sociale figurau 2681 de furnizori sociali acreditați). Această lege se va completa cu cea a contractării serviciilor sociale, astfel încât furnizorii privați să devină parteneri  în asigurarea pieței mixte de servicii sociale la nivel local, dinamizând și întărind paleta de servicii sociale accesibile beneficiarilor.

         Aplicarea acestui act normativ se realizează începând cu 1 ianuarie 2015. Probabil dintr-o greseală a fost stabilită abrogarea Legii nr.34/1998 începând cu 1 ianuarie 2014, remediabilă în dezbaterile din Camera Deputaților, pentru a nu lăsa un gol de un an (1 ian.2014- 1 ian.2015) în subvenționarea serviciilor sociale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: