Lansare carte “Drept Social”, autor Denisa Pătraşcu

Copyright by UJMAG.roAm bucuria de a vă anunta că zilele acestea a fost publicată cea de a patra carte a mea, „Drept Social” al cărei obiect este analiza raporturilor juridice de natură socială de la momentul conceperii fiinţei, pe tot parcursul vieţii şi până după moarte.

Delimitarea dreptului social ca ramură distinctă de drept este una de dată recentă, iar cartea îşi propune să prezinte elementele care o definesc ca ramură de drept. Obiectul dreptului social este reprezentat de ansamblul de reglementări care privesc relaţiile dintre salariaţi şi angajatori, relaţiile acestora cu statul, cu asiguratorii, respectiv relaţiile dintre persoanele asistate şi stat, urmărind drepturile şi obligaţiile acestora de-a lungul existenţei umane. Elementul comun al acestor raporturi juridice este generat de dreptul persoanei umane la un nivel de viață decent, rezultat al muncii sau al veniturilor de înlocuire (asigurări sociale sau asistenţă socială).

Astfel, de la momentul conceperii (drepturile acordate pentru perioada de graviditate pentru protecţia sarcinii), de-a lungul vieţii (protecţia copilului, a tânărului, drepturile salariatului şi ale angajatorului, ale şomerului, persoanei vulnerabile şi ulterior ale pensionarului şi vârstnicului) şi chiar după moarte (ajutorul de înmormântare şi ajutorul pentru soţul supravieţuitor) se nasc raporturi sociale, analizate în această carte din perspectivă juridică. Pornind de la evolutia in Romania a reglementarilor sociale, sunt prezentate cele mai importate institutii juridice de dreptul muncii, al asigurarilor sociale si al asistentei sociale, de la protectia copilului, inclusiv a celui lipsit de ocrotire, a tanarului, a salariatului, a femeii gravide si lauze, a somerului, pensionarului, la drepturile persoanei cu handicap, varstnicului dependent, refugiatilor si azilantilor in Romania, la drepturile reparatorii acordate unor categorii de beneficiari.

Toate aceste raporturi sociale, prin reglementare, devin raporturi juridice, a căror cunoaştere este esenţială atât pentru specialişti cât şi pentru toţi cei care doresc să-şi cunoască şi să-şi valorifice constructiv drepturile rezultate ca urmare a diverselor atribute pe care le au în raport cu societatea.

Le mulţumesc colaboratorilor din cadrul Editurii Universul Juridic pentru ajutorul acordat la editarea acestei cărţi precum şi familiei mele pentru suportul necondiţionat de-a lungul acestor ani!

Vă aştept la lansarea cărţii miercuri, 19.11.2014, incepand cu ora 16, la sala de Consiliu a Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, Univ. Bucuresti, Str. Schitu Magureanu nr.9 (cladirea noua, parter)!

Cartea Munca prin agent de munca temporara, editia II-a

Perioadele de recul economic obligă angajatorii la găsirea celor mai ieftine soluții de susținere a afacerii cu efect economice maxime. Eficiența economică se bazează pe această formulă.

Pe o piață unică interconectată financiar și bancar un declin într-o ramură a economiei produce reverberații în întreg sistemul. Observăm cu ușurință cum o scădere a vânzărilor în industria auto are efect în industria de mase plastice care produce subcomponente pentru mașini. Astfel cum o scădere a investițiilor și construcțiilor duce la o stagnare pentru producătorii de profile metalice.

Soluțiile flexibile ale relațiilor de muncă încep timid să intre și în atenția angajatorilor români. Diferențele de context istoric și economic față de alte economii bazate de relații flexibile de muncă (Marea Britanie, SUA, Olanda) determină încă o reticență față de contractele de muncă atipice.

Nu doar angajatorii și angajații sunt reticenți ci întreaga societate. Fără a fi acuzatoare pot observa că printre cele mai afectate de deficitele economice sunt băncile comerciale bazate pe creditele de consum/ipotecar sau societățile de asigurări dar care rămân neprietenoase încă față de alte tipuri de contracte de muncă decât cele pe durată nedeterminată, care nu oferă nici ele garanția păstrării locului de muncă pe o durată de 25 de ani (durata medie a unui credit ipotecar).

Orice reviriment de moment îi va face pe angajatorii care au fost nevoiți o dată să reducă personalul să se gândească de două ori ce vor face pe viitor. Angajarea pe termen scurt (contractele pe perioadă determinată) este o soluție pe care o parte o vor utiliza-o. O altă parte însă va căuta alte soluții. Una din ele este angajarea prin intermediul agentului de muncă temporară.

În 2004 când am început doctoratul și mi-am ales ca temă de cercetare instituția juridică a agentului de muncă temporară acest domeniu era la începuturi atât în România cât și la nivelul reglementărilor UE. A fost o provocare care m-a obligat să cercetez cum funcționează în Franța, Marea Britanie, Belgia și alte state membre această relație triunghiulară în care angajatorul de facto este un terț, beneficiarul, iar angajatorul de jure este agentul de muncă temporară. La acel moment instituția agentului de muncă temporară exista doar la nivel de enunț în câteva articole din Codul Muncii, care făceau trimitere la o legislație subsecventă inexistentă.

Cu puțin înaintea susținerii tezei de doctorat (2007) a apărut și legislația subsecventă motiv pentru care, probabil, am fost printre primii care am analizat această instituție juridică din legislația română bazată pe 2 tipuri de contracte (unul de muncă și altul de natură comercială) dar și o relație cvasi-contractuală (născută între salariatul temporar și beneficiarul în folosul căruia muncește).

Ulterior am urmat sfaturile profesorilor universitari specialiști în dreptul muncii prezenți la susținerea tezei de doctorat de a folosi cercetarea ca baza unei  lucrări publicate. Astfel, în anul 2009, la puțin timp (5 luni) după apariția directivei UE care reglementează acest domeniu (Directiva 2008/104 CE privind munca prin agent de muncă temporară) a apărut ediția I a cărții de astăzi care propunea soluţii de armonizare a Codului muncii cu directiva.

Astăzi  vă propun cea de a 2-a ediție a cărții, prezentând atât modificările apărute în instituția agentului de muncă temporară  (HG 1256/2011) dar și cele ce țin de dreptul comercial, complet modificat de noul cod civil dar și de codul muncii, care între timp a suferit 2 modificări și o republicare. Față de prima ediție sunt analizate situația detașării transnaționale sau cea a agentului de muncă temporară grup de interes economic și sunt oferite formulare de contracte.

Fără a-l prezenta ca un panaceu economic, agentul de muncă temporară poate fi soluția pentru angajarea internă dar și detașarea internațională (iar plus valoarea atât socială cât și economică se resimte, 11 mil. de europeni lucrând astăzi folosind detașarea transnațională într-un alt stat membru, motiv de promovare a celui de al doilea pachet legislativ la nivel european de către dl. Monti, în vederea acoperii mai bune a aspectelor de protecție a salariatului detașat transnațional).

Cartea pe care ve-o propun reprezintă un ghid pentru angajatori și un reper pentru consultanții din domeniul resurselor umane, având în vedere unicitatea abordării acestui subiect pe piața internă. În cadrul lucrării sunt analizate:

– agentul de muncă temporară ca agent economic de la înființare, autorizare și până la dizolvare (societate comercială sau grup de interes economic);

– raporturile juridice dintre cei trei actori: agentul de muncă temporară – salariatul temporar; agentul de muncă temporară- beneficiar; salariatul temporar – beneficiar, de la elementele obligatorii ale unui contract legal încheiat, la drepturile și obligațiile părților până la modalitatea de încetare a raporturilor dintre părți și efectele juridice ale acestora.

– detașarea transnațională a salariaților prin intermediul agentului de muncă temporară;

– istoricul instituției juridice a agentului de muncă temporară în reglementările internaționale (ale Biroului Internațional al Muncii și aquis-ul comunitar în domeniu);

– reglementarea instituției agentului de muncă temporară în Belgia, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie și Ungaria.

Cartea are o dublă prezentare, atât în format scris cât și electronic, CD-ul conținând atât cadrul legal al muncii temporare cât și propuneri de contracte utilizate în acest domeniu, elemente utile în activitatea curentă a angajatorilor.

Cred că piața a demonstrat viabilitatea acestui tip de afacere, dacă în 2009 (data publicării primei ediții) erau 48 de agenți de muncă temporară și în jur de 5.600 de contracte de muncă temporară în derulare astăzi sunt 212 agenți și aproximativ 19.000 de astfel de contracte de muncă, pe un fond de deficit economic accentuat față de anul de referință.

Designul si calitatea vietii

Forma lucrurilor din jurul nostru poate fi un factor de confort psihic sau din contră, de încordare sau disconfort. Pornind de la această idee descoperim importanţa pe care o are designul în viaţa noastră. Alaturat in format pdf lucrarea designul si calitatea vietii, autor Denisa Patrascu, Bogdan Patrascu.

Delimitarea terminologica nu este simplu de facut, deoarece există un spectru larg de opinii în această privinţă (de la domeniu multidisciplinar care contribuie la aspectul produsului de serie mare – deci legat de procesul de tehnologie-, până la orice manifestare estetizată). Pornind de la icon imagine in acest domeniu precum “Architect’s Journal” de Paul Finch, DEX, “Design” a lui Terence Conran şi “Towards a New Architecture”, Le Courbusier, am concluzionat imposibilitatea găsirii unui produs care să satisfacă toate gusturile, motiv pentru care părerea majorităţii este determinantă în considerarea unui produs ca având un design revoluţionar. Am exemplificat folosind două produse considerate clasice: avionul cu reacţie Concorde şi agrafa de birou.

In cadrul articolului “Campanii Publicitare II” Constantin Popescu  susţinea că “evoluţia habitatului uman este o istorie în formă concretă a designului. De la aceasta idee a fost conceput cel de-al doilea capitol, designul de interior, incluzand o prezentare  a evolutiei reprezentative a tipologiilor de interioare de la cele din culturile consacrate ale antichităţii, spre contemporaneitate şi insistând asupra elementelor distictive ale diferitelor curente şi stiluri ale designului de interior, toate acestea demonstrand dinamica socială a ultimelor două sute de ani ce a determinat diviziunea muncii şi prin aceasta, o adaptare a designului de interior.

Societatea de consum impune ritmul cererii şi ofertei de produse pe piaţă. Un rol important în strategiile de marketing este spaţiul de expunere, zona în care este acesta amplasat, traficul zonei, şi modul cum acesta răspunde politicii de promovare impuse de producător. Cantitatea vândută dintr-un produs este importantă pentru producător, deoarece aceasta îi oferă posibilitatea de a cunoaşte nevoile pieţei şi îi determină politica de marketing pe care o va promova, în timp ce interesul societăţii este de a-i susţine pe acei producători ale căror produse sunt viabile pe piaţă, dar care pot oferi populaţiei un număr mai mare de locuri de muncă şi al căror profit aduce venituri societăţii. Analizând consecinţele pe care spaţiul expoziţional le determină, am considerat că analiza acestui tip de design, studiat în parametri spaţiali şi temporari, oferă o imagine de ansamblu asupra societăţii în care este amplasat.

Nevoile de promovare a produsului în cadrul societăţii concurenţiale a determinat în ultimii 150 de ani apariţia şi dezvoltarea unui segment special al designului, designul publicitar, prin care s-a urmărit prezentarea evolutivă a acestuia, în special prin inserarea de reclame ale aceleiaşi firme, realizate în decurs de aproape 70 de ani.

Ultimul capitol are ca obiect designul industrial, componentă imposibil de eliminat din existenţa noastră. Coloniile statelor europene în lume au fost un factor important al procesului de globalizare, iar acesta a generat o nevoie acută de scurtare temporală a distanţelor. În acest context am considerat utilă includerea unui subcapitol distinct, pentru designul auto, în cadrul căruia am prezentat tendinţele din acest domeniu, pornind de la primele maşini, cărora rolul esteic era umbrit de cel funcţional, şi continuând cu modelul anilor ‘40, prin prezentarea Kd-F Wagen (Beetle), incluzând apoi curentul influenţat de industria aeronautică, la moda retro pentru imaginea de marcă, în zilele noastre, exemplificând prin imagini preluate de la http://www.designdiffusion.com, http://www.motorshow.it, http://www.nationalmotorsmuseum.it.

La finalul lucrării va propun o imagine de ansamblu asupra importanţei designului în existenţa omului contemporan,  recapituland o zi obişnuită din viaţa fiecăruia dintre noi, constituită din secvenţe determinate de obiecte şi imagini realizate de designeri. Mi-a fost cu neputinţă să nu observ că ceasul deşteptător, periuţa de dinţi, tigaia de teflon, hainele, maşina, panourile publicitare stradale, biroul, computerul şi toate celelate obiecte şi imagini care ne înconjoară si care sunt rezultatul ideilor şi muncii de cercetare a designerilor. Atunci, calitatea vieţii noastre nu e datorată şi designului? designul si calitatea vietii

%d bloggers like this: