Biletele de tratament balnear: valoare, procedură şi criterii de acordare a acestora

Apr 11, 2013 Postat De  pentru Legestart.ro

1124775_77481651Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) împreună cu casele sectoriale de pensii – Casa de pensii Sectorială de Pensii a Ministerului Apărării Naționale, Casa de pensii Sectorială a Ministerului Administrației și Internelor, Casa de pensii sectorială a Serviciului Român de Informații – au emis un ordin comun privind:

– criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul administrat de Ministerul Muncii, Familiei, protecției Sociale și persoanelor Vârstnice;

– atribuțiile Casei Naționale de Pensii Publice, ale caselor teritoriale;

– și prețul maxim pe bilet.

Acesta a fost publicat pe site-ul CNPP ieri, 10 aprilie 2013, data de la care a intrat în vigoare.

* Care este valoare biletelor?

Valoarea biletului de tratament nu poate depăși 1.550 lei pentru unitățile clasificate la categoria 2 stele, respectiv 1.604 lei pentru cele din categoria 3 stele.

* Cum se obţin biletele de tratament balnear?

Asigurații sistemului de pensii, pensionarii și beneficiarii prevederilor legilor speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear au dreptul la un astfel de bilet dacă au reședința în România și demonstrează existența unei afecțiuni medicale care necesită tratament balnear.

Solicitanții biletelor, care îndeplinesc condițiile anterioare, vor depune la casele teritoriale de pensii:

– cererea tip de acordare a biletului,

– copie a actului de identitate,

– talonul de plată a pensiei/ adeverință de salariu,

– bilet de trimitere – formular cu regim special, eliberat de medicul de familie sau de specialitate aflat în relații contractuale cu casele de sănătate.

Casele teritoriale de pensii înregistrează cererile de tratament balnear direct în aplicația informatică națională, gestionată de CNPP, prin aceasta făcându-se și repartiția, pentru a se reduce rata de eroare, fraudă, corupție. Rezultatul solicitării va fi comunicat, în funcție de modalitatea pentru care s-a optat, prin e-mail, SMS, telefonic, prin postă sau fax.

* Care sunt criteriile de acordare ale biletelor?

Biletele de tratament se acordă în limita numărului alocat, fiind repartizată o cotă de 80% pentru pensionari și 20% pentru asigurați. Departajarea se realizează în baza unui punctaj, diferențiat în funcție de categoria beneficiarului.

Astfel, pentru pensionari criteriile specifice sunt următoarele: dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani și dacă acesta a fost sau nu în sezon; categoria de pensie a beneficiarului; cuantumul total brut al drepturilor la pensie.

Pentru asigurați criteriile specifice sunt: dacă a beneficiat de bilet de tratament în ultimii 2 ani și nivelul câștigului brut de natură salarială, respectiv venitul lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.

Pentru cei (pensionari, persoane cu handicap, pensionari IOVR, asigurați) al căror venit depășește valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat (2.223 lei) punctajul este 0.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: