Consiliul EPSCO a aprobat proiectul de directivă privind portabilitatea pensiilor ocupaționale

european-parliamentÎn sesiunea din 20-21 iunie ac, Consiliul EPSCO a ajuns la un acord cu privire la proiectul de directivă privind portabilitatea pensiilor ocupaționale, având la baza propunerea Comisiei Europene din anul 2005.

Comisarul Lazlo Andor a apreciat acordul Consiliului ca fiind un pas înainte pentru susținerea libertății de mișcare în interiorul UE fără ca cetățenii să-și piardă drepturile la pensie ocupațională, fiind importantă atât la nivelul individual al cetățenilor dar și în ansamblul economiei europene, sperând de asemenea ca și Parlamentul să susțină urgentarea adoptării proiectului de directivă.

Primele dezbateri în Consiliul de miniștri au avut loc în timpul Președenției UE a Germaniei în 2007, moment în care România a susținut cu rezerve poziția Comisiei. Susținerea s-a datorat în primul rând numărului mare de cetățeni români de vârstă activă care lucrează în alte state membre, unde contribuie la fondurile de pensii private, iar prin utilizarea mecanismului de portabilitate aceștia vor putea să-și transfere acești bani printr-un sistem cu mult simplificat decât în prezent.

Pentru România este importantă identificarea în cadrul legislației naționale a sistemului pensiilor private aplicabil, având în vedere definirea dată în preambul ca „directiva ar trebui să se aplice tuturor regimurilor de pensie suplimentară, care asigură beneficii suplimentare lucrătorilor, cum ar fi contractele de asigurare de grup sau schemele de repartiţie convenite de către una sau mai multe ramuri sau sectoare, regimuri finanţate prin capitalizare sau promisiuni de pensii sprijinite prin înscrierea unor provizioane, sau orice alt aranjament, colectiv sau similar”,  „în cazul regimurilor de pensie suplimentară condiţionate de existenţa unui raport de muncă, bazate pe atingerea vârstei de pensionare sau pe îndeplinirea altor cerinţe, în conformitate cu dispoziţiile regimului respectiv sau cu legislaţia naţională. Prezenta directivă nu se aplică regimurilor de pensie individuală, altele decât cele încheiate în baza unui raport de muncă. Prezenta directivă nu se aplică nici pensiilor de invaliditate şi de urmaş”.

Principalele beneficii ale sistemului portabilității constau în reducerea costurilor administrative atât pentru instituțiile implicate în activitati de productie şi distribuţie trans-frontalieră prin crearea unor fonduri pan-europene de pensii cât și pentru creşterea veniturilor provenite din contribuţiile de pensii ca urmare a concurenţei şi  a diversificarii planurilor de pensii oferite. Astfel, la împlinirea vârstei legale de pensionare din statul în care s-a avut ultimul loc de muncă beneficiarul solicită dreptul la pensie, autoritatea națională desemnată va procesa cerererea şi va proceda la întocmirea dosarului de pensie, urmând să strângă informaţii relevante în acest sens din fiecare ţară unde lucrat beneficiarul, dar deschiderea dreptului de pensie făcându-se la împlinirea condițiilor legale de vârstă și stagiu minim stabilite în fiecare stat membru.

Dezbaterile îndelungate ale acestui proiect de directivă s-au datorat în special poziției Marii Britanii care consideră portabilitatea fondurilor de pensii private o provocare suplimentară a unei piețe tulburată de diagrama demografică nefavorabilă, cu o rată a ocupării redusă în rândul tinerilor și supusă unor turbulențe accentuate ale zonei euro concomitent cu reducerea investițiilor statelor membre în lucrări mari de infrastructură, elementul principal al portofoliului de investiții al fondurilor de pensii.

Proiectul de directivă a portabilității pensiilor a făcut adesea obiectul interpelărilor Comisiei în Parlamentul European, unde a fost apreciat ca fiind un stimulent puternic pentru întoarcerea sau migrație circulară. Raportul adoptat în prima lectură privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului în 2007 privind îmbunătățirea transferabilității drepturilor la pensie suplimentară solicita în mod clar adoptarea unor măsuri privind portabilitatea pensiilor ocupaţionale, ceea ce înseamnă să se aibă în vedere o nouă directivă.

 Legislația europeană are obligația de a asigura completarea celei naționale pentru a putea asigura pensii adecvate dar și să garanteze viabilitatea pe termen lung a sistemelor de pensii.

One Response

  1. Mai auzim si vesti bune! 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: