Pensiile militare reduse la recalcularea din 2010 se reîntregesc de la 1 octombrie

    parada
     Săptămâna trecută a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională prin care, atunci când cuantumurile pensiei rezultate din recalculare şi revizuire în baza OUG nr. 1/2011 sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plăteşte cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
      Potrivit Legii nr. 241/2013, plata drepturilor băneşti stabilite se face începând cu 1 octombrie 2013, deşi în punctul de vedere de susţinere al Guvernului se solicită ca plata să se facă de la 1 ianuarie 2014. Sumele rezultate în urma aplicării se plătesc în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens.
Acest act normativ a fost determinat de numeroasele probleme de aplicare ale procesului de revizuire a pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, stabilit prin OUG nr. 1/2011 cu modificările aduse prin Legea nr. 165/2012 prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului individual, utilizând algoritmul de calcul specific sistemului public de pensii.
Având în vedere algoritmul de calcul prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea punctului de pensie, dar şi realitatea distrugerii multor arhive şi imposibilitatea beneficiarilor de a dovedi integralitatea veniturilor în cadrul procesului de recalculare şi revizuire, s-a generat un impact negativ asupra valorificării dreptului la pensie. În aceste cazuri s-a utilizat salariul mediu brut pe economie sau cuantumul soldelor de grad şi a soldelor de funcţie minime, corespunzător gradului militar deţinut în acea perioadă.

Considerată o lege reparatorie pentru beneficiarii pensiilor speciale din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aceasta a ridicat multe dezbateri, generate în special de impactul bugetar şi a găsirii resurselor bugetare necesare punerii ei în aplicare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: