Asimilarea stagiului de cotizare in grupa I cu cel in conditii speciale, respectiv grupa II cu cel in conditii deosebite

19Astăzi a fost aprobat de Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, proiectul de modificare al Legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice care are ca obiect de reglementare asimilarea stagiului de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, de salariaţii care au desfăşurat activităţi încadrate, conform legislaţiei anterioare, în grupa I de muncă, cu stagiul de cotizare în condiţii speciale de muncă.

Motivarea acestei iniţiative parlamentare este aceea de a elimina discriminările create de Legea nr.263/2010 pentru această categorie de pensionari. Efectul direct al acestei iniţiative constă în reducerea cu până la 13 ani a vârstei standard de pensionare.

Astfel a fost completat art.55 alin.(1) cu lit. a1 având următorul conţinut: conform tabelului nr. 1 în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art.30 alin.(1), sunt încadrate în condiţii speciale.

Tabelul 11

Stagiul de cotizare realizat în

conditii speciale (ani împliniţi) Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
Ani Luni
6 3
7 3 6
8 4
9 4 6
10 5
11 5 6
12 6
13 6 6
14 7
15 7 6
16 8
17 8 6
18 9
19 9 6
20 10
21 10 6
22 11
23 11 6
24 12
25 12 6
26 de ani şi peste 13

De asemenea, a fost modificat şi art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 prin asimilarea muncii în grupa a II-a cu anterior datei de 01.04.2001 cu cea de stagiu în condiţii deosebite. Astfel noul text al art.158 alin.(1) este următorul: “perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare”.

%d bloggers like this: