Din nou despre restructurarea Ministerului Muncii…

Vorbeam in alte articole despre restructurarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si reducerea numărului de bugetari per ansamblu sistemului bugetar.

Sunt însa multe instituții la care se operează o dublă reducere de personal. Anul 2009 a reprezentat primul an în care în legea bugetului de stat s-a prevăzut o diminuare cu 20% a finanțării cheltuielilor cu personalul din administrația publică centrală. Reducerea s-a realizat la acel moment în special din numărul posturilor vacante care nu au mai fost bugetate. Anul acesta această măsură s-a perpetuat, instituțiile cu un număr de posturi deja redus din anul 2009, au avut o bugetare redusă de la începutul anului în medie cu 11%.

Peste aceasta apare OUG nr.55/2010 prin care instituțiile bugetare sunt obligate sa prezinte spre aprobare în 15 zile bugetele de venituri şi cheltuieli rectificative, la întocmirea cărora se va avea în vedere reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile pentru semestrul II precum si diminuarea cu 20% a cheltuielile cu personalul plătit din fonduri publice pentru a doua jumătate a anului 2010 şi rămase de executat.

Dacă adunați cât reprezintă aceste reduceri de buget o sa va întrebați cum mai pot funcționa instituțiile publice…

În cazul Ministerului Muncii OUG nr.68/2010 a fost cea care a decapitat multe instituții importante pentru calitatea serviciilor sociale: protecția copilului, a persoanelor cu handicap sunt doar câteva… iar preluarea acestora s-a făcut cu o reducere semnificativă de posturi, 2.529 la nivelul întregului aparat…

Agenția Națională de Prestații Sociale singura autoritate care analizează dosarele de prestații sociale și face plata acestora este una din instituțiile în care s-a operat o dublă restructurare. Prin HG nr.1387/18.09.2009 ANPS şi-a redus personalul (de la cel prevăzut în HG nr.11/16.01.2009, privind organizarea şi funcţionarea MMFPS) la 1376 persoane, fiind disponibilizate 405 persoane, iar ca procent reducerea de personal a fost de 22,7%. Ulterior, prin  HG nr.728/21.07.2010  ANPS îşi reduce personalul cu 344 persoane ajungând la 1032 posturi.

Astfel, în decurs de 6 luni această structură din cadrul MMFPS îşi reduce personalul cu 749 persoane, în procent de 42,1% din totalul posturilor avute la înființare. Vă asigur ca este sub limita de avarie să ai o structură națională de plată de prestații sociale, la un număr de 6.449.867 de beneficiari si 699.799.589 lei plăți efectuate luna trecută…

O situație asemănătoare este la Inspecţia Muncii, care trece printr-o dublă restructurare, prima fiind în decembrie 2009 de aproximativ 22% din personal, iar acum personalul se va diminua cu 3%. În caz că aveți nelămuriri cu ce se ocupă această instituție ea este singura implicată în lupta contra muncii la negru sau care intervine în cazul unui accident de muncă…

Este foarte clar faptul că aceste reduceri succesive de personal au o singură finalitate: imposibilitatea desfăşurării activităţii acestor instituţii, iar de suferit vom suferi noi toți, ca beneficiari de servicii publice indiferent care ne este statutul profesional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: